ទំនាក់ទំនង: (+855) ៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)

សេវាកម្មចម្បងៗរបស់ ធូដេ

today-fiber

TODAY Fiber អ៊ិនធឺណិត​សម្រាប់​គេហដ្ឋាន

ទទួលបានអ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន និងទំនុកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់​គេហដ្ឋាន​របស់អ្នក! យើងខ្ញុំរង់ចាំជួយលោកអ្នក។
BBI

អ៊ិនធឺណិត​សម្រាប់អាជីវកម្ម (BBI)

ភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធឺណិតអ៊ុបទិក​ល្អជាងគេនៅកម្ពុជា​សម្រាប់អាជីវកម្ម​លោកអ្នក!
BDI

អ៊ិនធឺណិត Dedicated សម្រាប់​សហគ្រាស (DBI)

ដំណោះស្រាយអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់សហគ្រាស ឬអង្គភាព​ដែលមាន​ការប្រើប្រាស់ច្រើន និងមានតម្រូវការ​ល្បឿនលឿន។
VPN

Layer 2 VPN

បណ្តាញ​ប្រព័ន្ធតភ្ជាប់សាខាអាជីវកម្ម​​ដែលមាន​ល្បឿនលឿន សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។
co-location

Today Co-Location

ដំណោះស្រាយ​សាកសម​បំផុត​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន និងអង្គភាពនានា ដែលមាន​បំណង​ជួល​ទីតាំង Data Center មាន​លក្ខណៈ​អាជីព​ ដើម្បីរក្សាទុក​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ (Server) ឬឧបករណ៍​កុំព្យូទ័រ​ផ្សេងៗ ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព។