ទំនាក់ទំនង: (+855) ២៣/៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)
អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់អាជីវកម្ម (BBI) ជាសេវាអ៊ិនធឺណិតអាជីវកម្ម (BBI) ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SME) ដែលពឹងផ្អែកលើការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតល្បឿនលឿន និងអាចទុកចិត្តបាន។

អត្ថប្រយោជន៍:

  • High-speed, high-quality, high-capacity Internet service
  • Redundant IP architecture
  • End-to-end reliability on our fiber infrastructure

លក្ខណៈ​ពិសេស:

  • Multiple last-mile connectivity technologies
  • Resiliency through two distinct international gateways
  • 24 hours, 7 days a week support

 

Promotional Packages


4Mbps


Double Speed Daytime

underground fiber

Network Ring protection

free installation

deposit $50

$98

Monthly

8Mbps

DOUBLE SPEED DAYTIME

underground fiber

Network Ring protection

free installation

deposit $50

$179

Monthly

16Mbps

DOUBLE SPEED DAYTIME

underground fiber

Network Ring protection

free installation

deposit $50

$338

Monthly

NOTES

     – Daytime Speed: 8AM-6PM weekdays, 8AM-12PM on SAT
     – Night Time Speed: Vice Versa
     – 6 months advance payment and $50 deposit
     – Terms & conditions applied
 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%
ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%
ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ
បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak
ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV
លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន
ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍
បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ