អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់អាជីវកម្ម (BBI)

អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់អាជីវកម្ម (BBI)

ជាសេវាអ៊ិនធឺណិតអាជីវកម្ម (BBI) ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SME) ដែលពឹងផ្អែកលើការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតល្បឿនលឿន និងអាចទុកចិត្តបាន។

អត្ថប្រយោជន៍:
  • High-speed, high-quality, high-capacity Internet service
  • Redundant IP architecture
  • End-to-end reliability on our fiber infrastructure
លក្ខណៈ​ពិសេស:
  • Multiple last-mile connectivity technologies
  • Resiliency through two distinct international gateways
  • 24 hours, 7 days a week support

 
 

Promotional Packages8M

peak

4M off peak

underground fiber

Network Ring protection

free installation

deposit $50

$98

Monthly

16M

peak

8M off peak

underground fiber

Network Ring protection

free installation

deposit $50

$179

Monthly

32M

peak

16M off peak

underground fiber

Network Ring protection

free installation

deposit $50

$338

Monthly

 

NOTES

     – Peak: 8AM-6PM weekdays, 8AM-12PM on SAT
     – Off-peak: Vice Versa
     – 6 months advance payment and $50 deposit
     – Terms & conditions applied

 
 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


 


Refreshing…
បណ្តាញអ៊ុប​ទិក​ក្រោមដី១០០%

 

ល្បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak

 

ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%

 

ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ

 

ល្បឿនដោនឡូតហួសការរំពឹងទុក

 

ល្បឿនអាប់ឡូតហួសការរំពឹងទុក

 

មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV

 

លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន

 

ឧបករណ៍អ៊ុបទិកដាក់ជូនឥតគិតថ្លៃ

 

ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍

 

ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

 

បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ

 
 

Related Products