ទំនាក់ទំនង: (+855) ២៣/៧០ ២១ ៥៥៧៧
 • English
 • ភាសាខ្មែរ
 • 中文 (中国)
Dedicated Broadband Internet (DBI) is a premium offering designed for large enterprises with heavy internet usage.

អត្ថប្រយោជន៍:

 • Greater access speeds
 • Resiliency through two distinct Points of Presence (POP)
 • VLAN-based service
 • End-to-end reliability on our fiber infrastructure
 • VLAN-based service

លក្ខណៈពិសេស:

 • Multiple last-mile connectivity technologies
 • Resiliency through two distinct international gateways
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Dedicated premium support

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%
ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%
ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ
បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak
ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ
មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV
លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន
ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍
បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ