ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)

សេវាកម្មចម្បងៗរបស់ ធូដេ

today-fiber

TODAY Fiber អ៊ិនធឺណិត​សម្រាប់​គេហដ្ឋាន

ទទួលបានអ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន និងទំនុកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់​គេហដ្ឋាន​របស់អ្នក! យើងខ្ញុំរង់ចាំជួយលោកអ្នក។
BBI

អ៊ិនធឺណិត​សម្រាប់អាជីវកម្ម (BBI)

ភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធឺណិតអ៊ុបទិក​ល្អជាងគេនៅកម្ពុជា​សម្រាប់អាជីវកម្ម​លោកអ្នក!
BDI

អ៊ិនធឺណិត Dedicated សម្រាប់​សហគ្រាស (DBI)

ដំណោះស្រាយអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់សហគ្រាស ឬអង្គភាព​ដែលមាន​ការប្រើប្រាស់ច្រើន និងមានតម្រូវការ​ល្បឿនលឿន។
VPN

Layer 2 VPN

បណ្តាញ​ប្រព័ន្ធតភ្ជាប់សាខាអាជីវកម្ម​​ដែលមាន​ល្បឿនលឿន សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។
BDI

ធូដេ xFast

ធូដេ xFast គឺជាកញ្ចប់សេវាអុិនធឺណិតដែលមានល្បឿនជាកញ្ចប់ សាកសមបំផុត សម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្ម ដែលចង់ទទួលបានល្បឿនលឿន។
BDI

ធូដេ DARK Fiber

កញ្ចប់ Dark Fiber របស់ក្រុមហ៊ុនអុិនធឺណិត Today Communication ដែល 100% ជាបណ្តាញអុបទិកបង្កប់ក្រោមដី នឹងជួយលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង យ៉ាងពេញលេញលើបណ្តាញរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងល្បឿនគ្មានដែនកំណត់។