ទំនាក់ទំនង: (+855) ៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)

English

ទទួលបានទឹកប្រាក់ 80000៛ ស្មើនឹង ២០ដុល្លា សម្រាប់ភ្ជាប់អ៊ិនធឺណិតថ្មី ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះអ្នកតាមទម្រង់ខាងក្រោម៖


កំណត់ចំណាំ

សូម​បំពេញ​អ៊ីម៉ែល​ពិត​ប្រាកដ​ដែល​អ្នកកំពុង​ប្រើប្រាស់ ព្រោះថា​ក្រុមហ៊ុននឹង​ ផ្ញើ​លេខកូដ ប័ណ្ណ​ $20 ទៅ​អ៊ីម៉ែល​របស់​អ្នក។ ករណី​អ្នកពុំមាន​ លេខកូដ ប័ណ្ណ​ អ្នកមិនអាច​ទទួលបាន​ទឹក​ប្រាក់​ $20 នេះឡើយ។សូមស្វែង​យល់​ពី​គម្រោង​អ៊ិនធឺណិត​របស់យើងខ្ញុំបន្ថែម