ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
 • English
 • ភាសាខ្មែរ
 • 中文 (中国)
TODAY FIBER (អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន) ជាសេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតលឿនបំផុត រៀបចំជាពិសេសសម្រាប់​អតិថិជន​ប្រើប្រាស់តាមគេហដ្ឋាន ឬសម្រាប់អាជីវខ្នាតតូច ដោយតភ្ជាប់តាម​បណ្តាញ​អ៊ុបទិកក្រោមដី និងប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ (EPON FTTH)

លក្ខណៈ​ពិសេស:

 • ល្បឿនលឿនថេរ
 • ដោនឡូតមិនកំណត់
 • ដោនឡូតបានលឿន
 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាព
 • ការតភ្ជាប់ងាយស្រួល
 • ទំនុកចិត្តខ្ពស់

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Price

3M

DAY-TIME

9M NIGHT-TIME

free installation

free router rental

free onu rental

deposit $20

 $18 

Annually

---

$36

MONTHLY

4M

DAY-TIME

12M NIGHT-TIME

free installation

free router rental

free onu rental

deposit $20

$24 


ANNUALLY

---

$48

MONTHLY

5M

DAY-TIME

15M NIGHT-TIME

free installation

free router rental

free onu rental

deposit $20

$30 

ANNUALLY

---

$60

Monthly

PLAN - PRICE

Description

NOTES

    – Night-Time: 6PM-8AM on weekdays, after 12PM on SAT, full day on SUN and holidays
    – Day-Time: 8AM-6PM weekdays, 8AM-12PM on SAT
    – Terms & conditions applied

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


Refreshing…
បណ្តាញអ៊ុប​ទិក​ក្រោមដី១០០%
ល្បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak
ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%
ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ
ល្បឿនដោនឡូតហួសការរំពឹងទុក
បឿនអាប់ឡូតហួសការរំពឹងទុក
មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV
លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន
ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍
ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ
បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ

SIGN UP

Call our Sales Team at 087 21 55 77
Email: sales@today.com.kh
 


  captcha