ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)
Today Co-Location is a business solution for companies who wish to rent space for servers and other computing hardware in a professional environment.

អត្ថប្រយោជន៍:

  • មានថាមពលភ្លើងបម្រុងទុកជាប់ជានិច្ច
  • ការត្រួតពិនិត្យអាកាសធាតុក្នុងកម្រិតខ្ពស់
  • ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬ ឧបករណ៏ត្រូវបានរក្សាសុវត្ថិភាព

លក្ខណៈ​ពិសេស:

  • សេវាថែទាំអតិថិជនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៏ និងក្រុមបច្ចេកទេស ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៏។
  • អ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬ ឧបករណ៏របស់អ្នកពីចំងាយតាម រយៈបណ្តាញ Dark Fiber របស់​ក្រុុមហ៊ុន។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%
ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%
ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ
បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak
ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ
មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV
លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន
ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍
បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ