ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
 • English
 • ភាសាខ្មែរ
 • 中文 (中国)
Dedicated Broadband Internet (DBI) is a premium offering designed for large enterprises with heavy internet usage.

អត្ថប្រយោជន៍:

 • ទទួលបានល្បឿនដ៏លឿន
 • ទទួលបាន Link Backup ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានសេវាដែលផ្អែកលើ VLAN
 • គ្មានភាពរអាក់រអួលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខ្សែកាបក្រោមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន

លក្ខណៈពិសេស:

 • បច្ចេកវិទ្យានៃការតរភ្ជាប់ច្រើន
 • ដំណើរការតាមរយៈច្រកចេញអន្តរជាតិចំនួន ២
 • កិច្ចព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់សេវាកម្ម
 • សេវាថែទាំអតិថិជនកម្រិតខ្ពស់
 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%
ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%
ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ
បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak
ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ
មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV
លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន
ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍
បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ