ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
 • English
 • ភាសាខ្មែរ
 • 中文 (中国)
layer-2-vpn

Virtual Private Network (VPN)

កញ្ចប់សេវា Layer-2 Virtual Private Network (L2-VPN) អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចគ្រប់គ្រង ការតភ្ជាប់បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយ ដែលស្ថិតនៅទីតាំងតំបន់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
អត្ថប្រយោជន៍:
 • ល្បឿនត្រង់ ហើយលឿន
 • គ្មានភាពរអាក់រអួលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខ្សែកាបក្រោមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • បណ្តាញដែលមានសុវត្ថិភាព
លក្ខណៈពិសេស:
 • សេវាកម្មដែលផ្អែកលើល្បឿនខ្សែ
 • ល្បឿនលើសពី 100Mbps ឬ 10Gbps
 • ដំណើរការតាមរយៈបណ្តាញ Network ដែលរចនាឡើងដោយ TODAY
 • ដំណើរការក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសតាមរយៈបណ្តាញចែកចាយទូទាំង ប្រទេសកម្ពុជារបស់ TODAY។
 • សេវាថែទាំអតិថិជន ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៏
 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


 
Refreshing…
ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%
ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%
ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ
ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ
ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍
បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ
 

Related Products


 
business-broadband-internet

អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់អាជីវកម្ម (BBI)

ភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធឺណិតអ៊ុបទិកល្អជាងគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់អាជីវកម្មលោកអ្នក!

dedicated-broadband-internet

អ៊ិនធឺណិត Dedicated សម្រាប់សហគ្រាស (DBI)

ដំណោះស្រាយអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់សហគ្រាស ឬអង្គភាពដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើន និងមានតម្រូវការល្បឿនលឿន។

 
Co-Location

Co-Location

ដំណោះស្រាយសាកសមបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គភាពនានា ដែលមានបំណងជួលទីតាំង Data Center មានលក្ខណៈអាជីព ដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬឧបករណ៍កុំព្យូទ័រផ្សេងៗ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

Networking-Solutions-and-Hosting

Networking Solutions and Hosting

ប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និង អគារ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព បង្ហោះវិបសាយ និងសេវាផ្សេងៗទៀត!