ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)

ធូដេ Co-Location

TODAY Co-Location ដំណោះស្រាយសាកសមបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គភាពនានា ដែលមានបំណងជួលទីតាំង Data Center មានលក្ខណៈស្តង់ដារ ដើម្បីរក្សាទុកប្រព័​ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬ ឧបករណ៏កុំព្យូទ័រផ្សេងៗប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព។

អត្ថប្រយោជន៍:

  • មានថាមពលភ្លើងបម្រុងទុកជាប់ជានិច្ច
  • ការត្រួតពិនិត្យអាកាសធាតុក្នុងកម្រិតខ្ពស់
  • ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬ ឧបករណ៏ត្រូវបានរក្សាសុវត្ថិភាព

លក្ខណៈពិសេស:

  • សេវាថែទាំអតិថិជនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៏ និងក្រុមបច្ចេកទេស ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៏។
  • អ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬ ឧបករណ៏របស់អ្នកពីចំងាយតាម រយៈបណ្តាញ Dark Fiber របស់​ក្រុុមហ៊ុន។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព

គុណភាពនៃសេវាកម្ម
YouTube HD, UHD and 4K TV
Dynamic Speed Day-Time Night & Midnight
High Speed Local Games
ភាពជឿជាក់
100% Underground Network
99.95% Guaranteed Availability
Key Account Manager
អតិថិជនមានទំនុកចិត្ត
Free Technical Consulting
24/7 Technical Support Hotline
Return Policy Guarantee