ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
 • English
 • ភាសាខ្មែរ
 • 中文 (中国)

ធូដេ DBI(Dedicated Broadband Internet)

ធូដេ DBI (Dedicated Broadband Internet) គឺជាដំណោះស្រាយអុិនធឺណិតសម្រាប់សហគ្រាស ឬអង្គភាពដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើន និងមានតម្រូវការល្បឿនលឿន។

អត្ថប្រយោជន៍:

 • ទទួលបានល្បឿនដ៏លឿន
 • ទទួលបាន Link Backup ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានសេវាដែលផ្អែកលើ VLAN
 • គ្មានភាពរអាក់រអួលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខ្សែកាបក្រោមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន

លក្ខណៈពិសេស:

 • បច្ចេកវិទ្យានៃការតរភ្ជាប់ច្រើន
 • ដំណើរការតាមរយៈច្រកចេញអន្តរជាតិចំនួន ២
 • កិច្ចព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់សេវាកម្ម
 • សេវាថែទាំអតិថិជនកម្រិតខ្ពស់

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព

គុណភាពនៃសេវាកម្ម
YouTube HD, UHD and 4K TV
Dynamic Speed Day-Time Night & Midnight
High Speed Local Games
ភាពជឿជាក់
100% Underground Network
99.95% Guaranteed Availability
Key Account Manager
អតិថិជនមានទំនុកចិត្ត
Free Technical Consulting
24/7 Technical Support Hotline
Return Policy Guarantee