ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)

ធូដេ Fiber

TODAY FIBER (អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន) ជាសេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតលឿនបំផុត រៀបចំជាពិសេសសម្រាប់​អតិថិជន​ប្រើប្រាស់តាមគេហដ្ឋាន ឬសម្រាប់អាជីវខ្នាតតូច ដោយតភ្ជាប់តាម​បណ្តាញ​អ៊ុបទិកក្រោមដី និងប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ (EPON FTTH)។

លក្ខណៈពិសេស:

  • ល្បឿនលឿនថេរ
  • ដោនឡូតមិនកំណត់
  • ដោនឡូតបានលឿន
  • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាព
  • ការតភ្ជាប់ងាយស្រួល
  • ទំនុកចិត្តខ្ពស់

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព

គុណភាពនៃសេវាកម្ម
YouTube HD, UHD and 4K TV
Dynamic Speed Day-Time Night & Midnight
High Speed Local Games
ភាពជឿជាក់
100% Underground Network
99.95% Guaranteed Availability
Key Account Manager
អតិថិជនមានទំនុកចិត្ត
Free Technical Consulting
24/7 Technical Support Hotline
Return Policy Guarantee