ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
 • English
 • ភាសាខ្មែរ
 • 中文 (中国)

ធូដេ Layer-2 VPN

កញ្ចប់សេវា Layer-2 Virtual Private Network (L2-VPN) អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចគ្រប់គ្រង ការតភ្ជាប់បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយ ដែលស្ថិតនៅទីតាំងតំបន់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អត្ថប្រយោជន៍:

 • ល្បឿនត្រង់ ហើយលឿន
 • គ្មានភាពរអាក់រអួលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខ្សែកាបក្រោមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • បណ្តាញដែលមានសុវត្ថិភាព

លក្ខណៈពិសេស:

 • សេវាកម្មដែលផ្អែកលើល្បឿនខ្សែ
 • ល្បឿនលើសពី 100Mbps ឬ 10Gbps
 • ដំណើរការតាមរយៈបណ្តាញ Network ដែលរចនាឡើងដោយ TODAY
 • ដំណើរការក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសតាមរយៈបណ្តាញចែកចាយទូទាំង ប្រទេសកម្ពុជារបស់ TODAY។
 • សេវាថែទាំអតិថិជន ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៏

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព

គុណភាពនៃសេវាកម្ម
YouTube HD, UHD and 4K TV
Dynamic Speed Day-Time Night & Midnight
High Speed Local Games
ភាពជឿជាក់
100% Underground Network
99.95% Guaranteed Availability
Key Account Manager
អតិថិជនមានទំនុកចិត្ត
Free Technical Consulting
24/7 Technical Support Hotline
Return Policy Guarantee