Contact: (+855) 87/70 21 5577
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)

សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានល្បឿនរហូតដល់ ៥០Mbps សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី E-School Cambodia

ក្នុងរដូវកាល Covid-19 នេះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបាននឹងកំពុងលើកទឹកចិត្តដល់ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អោយព្យាយាមស្វ័យសិក្សាតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត ទូរទស្សន៍ Facebook Page និង Youtube ផ្លូវការរបស់ក្រសួងជាដើម។ ក្នុងនោះក្រសួងក៏បានសហការណ៍ជាមួយអ្នកបង្កើតកម្មវិធី E-School Cambodia ដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចទាញយកនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ សិក្សារៀនសូត្រទាំងលើ Android និង iOS។  ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY បានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃ សកម្មភាពនេះដោយបង្កើនល្បឿនប្រើប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី E-School Cambodia ចំនួន ៥០Mbps បន្ថែមលើល្បឿន ៦០Mbps ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តល់ជូនស្រាប់លើ Facebook និង Youtube ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់។   លោក ចន្ធី សុធន ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY បានលើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជនជានិច្ចជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលលំបាកដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19។ ហេតុដូចនេះហើយយើងក៏បានសហការណ៍បន្ថែម ជាមួយ E-School Cambodia ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្សរបស់យើង។ ក្នុងនោះលោកសុធនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុននឹងរាប់បញ្ចូលការបង្កើនល្បឿន សម្រាប់ E-School Cambodia App នេះជាផ្នែកមួយក្នុងកញ្ចប់ […]

ប្រូម៉ូសិនពិសេសមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេ!!! ចំណាយត្រឹម ១៤ដុល្លារអ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនរហូតដល់ ៦០Mbps

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនក្នុងការសិក្សា និងធ្វើការពីផ្ទះ ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY នៅតែបន្តផ្តល់ជូននូវប្រូម៉ូសិនពិសេស ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងចំណេញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវកាល Covid-19 នេះ។ កញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះមានឈ្មោះថា TODAY Fiber Home ដែលអតិថិជនទាំងអស់មាន ២ ជម្រើសសម្រាប់ជ្រើសរើស៖ ជម្រើសទី ១៖ អ្នកនឹងទទួលបាន – ល្បឿនរហូតដល់ទៅ ៦០Mbps សម្រាប់លេងហ្គេម YouTube និង Facebook – ល្បឿន ៥០Mbps សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី E-School Cambodia – ល្បឿនរហូតដល់ទៅ ៩Mbps ទាំង Upload និង Download   សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។ – ថែមជូនអ៊ិនធឺណិតប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ៣ខែបន្ថែមទៀតក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ   ១៤ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ជម្រើសទី ២៖ អ្នកនឹងទទួលបាន             – ល្បឿនរហូតដល់ទៅ ៦០Mbps សម្រាប់លេងហ្គេម YouTube […]

រកឯណាបាន? អ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនរហូតដល់ទៅ ៦០Mbps ដោយចំណាយត្រឹម ១៤ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ

ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 បានធ្វើអោយសិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ជាច្រើនបង្វែរការសិក្សា និងការធ្វើការមកពីផ្ទះជំនួសវិញ។ ការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាមានសារៈ សំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាព និងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាមនុស្សជាទី ស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួ​នយើង។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការក៏ដូចជាចូលរួមទប់ស្កាត់ការីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះ ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY នឹងផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែល មានបំណងភ្ជាប់អ៊ិនធឺណិតប្រើប្រាស់នៅតាមគេហដ្ឋា​នជាមួយល្បឿនលឿន និងតម្លៃ សមរម្យ។ កញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះមានឈ្មោះថា TODAY Fiber Home ដែលអតិថិជនទាំងអស់មាន ២ ជម្រើសសម្រាប់ជ្រើសរើស៖ ជម្រើសទី ១៖ អ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនរហូតដល់ទៅ ៦០Mbps សម្រាប់លេងហ្គេម YouTube និង Facebook ហើយលើសពីនេះអ្នកក៏នឹងទទួលបានល្បឿនរហូតដល់ទៅ ៩Mbps ទាំង Upload និង Download សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាមួយការថែមជូនអ៊ិនធឺណិត ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ៣ខែបន្ថែមទៀតក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ ១៤ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ជម្រើសទី ២៖ អ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនរហូតដល់ទៅ ៦០Mbps សម្រាប់លេងហ្គេម YouTube និង Facebook ហើយលើសពីនេះអ្នកក៏នឹងទទួលបានល្បឿនរហូតដល់ទៅ ១២Mbps ទាំង […]

Title: ពិតជាអស្ចារ្យ!!! អ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនអ៊ិនធឺណិតគុណនឹង ២ ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ ១៤ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ

Story: ដើម្បីជាផ្នែកមួយជួយគាំទ្រដល់ការធ្វើការពីផ្ទះ និងការសិក្សាតាមរយៈ E-Learning ដែលចាំ បាច់បំផុតត្រូវការអ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿនក្នុងតម្លៃសមរម្យ ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY បាន ដាក់ចេញនូវការថែមជូនល្បឿនគុណនឹង ២ បន្ថែមលើប្រូម៉ូសិនដែលមានស្រាប់ដូចខាង ក្រោម៖ អតិថិជនតាមគេហដ្ឋានទាំងអស់មាន ២ ជម្រើសសម្រាប់ជ្រើសរើសចំពោះសេវា TODAY Fiber ដែលមានដូចជា៖ ជម្រើសទី ១៖ អ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនស្មើគ្នាទាំង Upload និង Download ចំនួន ១៥Mbps ពេលយប់ ៦Mbps ពេលថ្ងៃ និង ៣០Mbps សម្រាប់លេងហ្គេម YouTube និង Facebook ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ ១៨ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ជម្រើសទី ២៖ អ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនស្មើគ្នាទាំង Upload និង Download ចំនួន ៩Mbps ពេលយប់ ៦Mbps ពេលថ្ងៃ និង ៣០Mbps សម្រាប់លេងហ្គេម YouTube និង Facebook […]

សាលាបឋមសិក្សាស្វាយផ្អែម ស្ថិតនៅភូមិស្វាយផ្អែម​​ ឃុំដងក្តារ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈសិក្សាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអុិនធឺណិត TODAY

កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១០ ខែកុម្ភះ ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត Today Internet បានចុះ ធ្វើការចែកជូននូវសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សានៅសាលាបឋម ស្វាយផ្អែម​ ដែលស្ថិតនៅភូមិស្វាយផ្អែម ឃុំដងក្តារ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។ ការចុះចែកជូនសម្ភារៈសិក្សានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ជូនពីភាពខ្វះខាតរបស់ សាលានេះពីសំណាក់សាធារណៈជនមកកាន់គេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Today Internet។ នេះជាសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត Today Internet ដែលជារឿយៗតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការតបស្នងទៅកាន់សង្គម ជាតិវិញតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួននានាដូចបានធ្វើកន្លងមកដូចជា ការផ្តល់ជូនអ៊ិនធឺណិត ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់បណ្តាលសាលារៀនរដ្ឋ សកម្មភាពកីឡា និងការចូលរួម សកម្មភាពសប្បុរសធម៌នានា។ ជារៀងរាល់ ២ខែម្តងក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត Today Internet នឹងធ្វើការប្រកាសអោយ សាធារណៈជនចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសាលារៀនដែលមានភាពខ្វះខាតនានាតាមរយៈគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Today Internet។ បន្ទាប់ពីដល់ថ្ងៃកំណត់នៃការឈប់ ទទួលសារពីសាធារណៈជនប្រចាំខែ ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការជ្រើសរើសសាលា រៀនមួយក្នុងចំណោមសាលារៀនផ្សេងៗដែលសាធារណៈផ្តល់ដំណឹងមក ដើម្បីចុះទៅចែក ជូនសម្ភារៈសិក្សាដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្តង។ សូមសាធារណៈជនតាមដានគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ក្រុមហ៊ុន និងចូលរួមទាំងអស់គ្នា សម្រាប់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរសព្ទលេខ៖ 070215577 ឬតាមរយៈ Facebook Messenger “TODAY Internet” ឬគេហរទំព័រ www.today.com.kh។